Uskoro – veliki finansijski podsticaj  za novoosnovane firme i preduzetničke radnje - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Uskoro – veliki finansijski podsticaj  za novoosnovane firme i preduzetničke radnje

Usvojeni su predlozi o velikim finansijskim olašicama za novoosnovano preduzeće ili preduzetničku radnju. Ove izmene značajno će pomoći budućim preduzetnicima da se odluče na korak registracije privrednog subjekta i na taj način pokušati da se ostvare kao poslodovci.

Uslovi, na osnovu kojih novoosnovani privredni subjekti stiču pravo na ozbiljne podsticaje strogo su propisani i neophodno je ispuniti ih.

Prema članu 21đ. Zakona  o porezu na dohodak građana  i članu 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje  propisane su olakšice po osnovu zapošljavanja lica koja započinju sa obavljanjem sopstvene delatnosti, oslobođeni su od plaćanja poreza i doprinosa po osnovu sopstvene zarade i po osnovu zarade novozaposlenih lica, najviše do devet novozaposlenih.

Pravo na oslobođenje poslodavca ostvaruje se pod sledećim uslovima:

  • da je svaki član – osnivač novoosnovanog pravnog lica zasnovao radni odnos sa pravnim licem i da je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;
  • da je novoosnovani preduzetnik prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;
  • da je poslodavac zaključio ugovor o radu sa novozaposlenim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi i da je ta lica prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;
  • da u periodu za koji ostvaruje pravo na oslobođenje to pravo može da ostvari za najviše devet novozaposlenih koji ispunjavaju uslove, a to je da novozaposleni u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca kod Nacionalne službe za zapošljavanje je bio prijavljen kao nezaposleni, ili je u periodu od dvanaest meseci pre dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca stekao srednje, više ili visoko obrazovanje;
  • da su osnivači novoosnovanog pravnog lica, kao i preduzetnik, u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica, odnosno registrovanja preduzetnika, kod Nacionalne službe za zapošljavanje bili prijavljeni kao nezaposleni ili da su u periodu od dvanaest meseci pre dana osnivanja, odnosno registrovanja stekli srednje, više ili visoko obrazovanje, u skladu sa zakonom.

Olakšica traje prvih 12 meseci od kada je registrovan preduzetnik, a uslov je da zbir zarada pojedinačno za svako lice u periodu korišćenja olakšice nije viši od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u godini koja prethodi godini u kojoj je osnovano pravno lice, odnosno registrovan preduzetnik.

Oslobođenje lice koje je osnivač, odnosno preduzetnik može da ostvari samo jednom kao novoosnovani subjekt, i to u svojstvu ili kao osnivač ili kao preduzetnik.
Oslobođenje može da ostvari poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik, koji je osnovan,  odnosno registrovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

Oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje primenjuje se za novoosnovane privredne subjekte koji su osnovani počev od 1. oktobra 2018. godine. sno registrovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

Prema članu 21v i 21Đ Zakona o porezu na dohodak građana  postoje olakšice za poslodavca – pravno lice ili preduzetnika koji zaposli novo lice i olakšice se ostvaruju u vidu prava na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa po osnovu zarade za novozaposleno lice, i to od 65%, 70% i 75%.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-760/2017-04 od 20.12.2017. godine)

Biljana Trifunović

About the Author

Biljana Trifunović

Diplomirani sam ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije. Moj zadatak, moj posao, je da drugim preduzetnicima budem vetar u leđa, da im pomažem da se što lakše snađu i primene propise u svom poslovanju. Moj životni stav je da se posao pokreće i radi zbog zarade. Obožavam da platim veliki porez, znači zaradila sam, ali nikako ne i kaznu. Zato se maksimalno trudim da privrednike što više upoznam sa propisima, i da ih primenjuju, iz jednog osnovnog razloga, da se oslobode straha od eventualne kazne.​ Pišem stručni blog www.biljanatrifunovicifa.com. Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno držim treninge u PK Beograd, RPK Novi Sad, kao i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd. Aktivno radim za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja Izrada studija o transfernim cenama je aktivnost kojoj se apsolutno posvećujem u prvoj polovini godine.

Follow Biljana Trifunović:

Knjiga: Preduzetništvo MOJ IZBOR

Svi primeri i iskustva o kojima u knjizi govorim jesu istiniti, nijedan nije izmišljen; i imena nekih ljudi sam čak navela, dok imena drugih nisu navedena samo zato što oni to nisu želeli…