Šta nam govore finansijski izveštaji - krvna slika preduzeća - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Šta nam govore finansijski izveštaji – krvna slika preduzeća

Finansijski izveštaji nisu samo obavezna dokumenta koja se dostavljaju državnim organima i dokumenti na osnovu kojih se plaća porez.

Finansijski izveštaji mogu da se čitaju i analiziraju kao što doktori čitaju izveštaj iz laboratorije – analizu vaše krvne slike, i na taj način saznaju mnogo toga o vašem zdravlju!!

Znam da su nedavno dostavljeni APR i poreskoj upravi finansijski izveštaji za prethodnu godinu. Sada je veoma važno da se posvetite analizi poslovanja za ovu. Vreme brzo prolazi, zato je važno da stalno pratite svoje finansijske rezultate.

Da, upravo tako.

Videćete u narednom periodu, šta sve možete da saznate o svom poslovanju iz tih nekoliko papira, a još važnije, da na osnovu tih podataka donosite važne kratkoročne i dugoročne planove.

Kada malo dublje uđete u materiju, razgovori sa vašim šefom  računovodstva, revizorom, poreskim savetnikom, bankarom biće vam daleko konforniji. Bićete ne samo ravnopravni sagovornik, već imaćete sasvim drugačiji pogled na svoj biznis, ali i biznis vaših poslovnih partnera.

Prva dva dokumenta koja želim da vam približim na jednostvan  način, a glavna su dokumenta vaših finansijskih izveštaja  su: bilans stanja i bilans uspeha.

Šta saznajemo iz bilansa stanja?

 

Najkraće rečeno, ovaj dokument nam govori sa kojom imovinom raspolaže preduzeće ili preduzetnik (koji vodi dvojno knjigovodstvo) i kako, iz kojih finansijskih izvora je stečena imovina. Ovaj dokument se sastoji iz dva dela prvi se zove AKTIVA  a drugi PASIVA.

Znači, aktiva nam daje podatke o raspoloživoj imovini dok, pasiva, kako ste došli do te imovine. Složićete se da je jednostavno.

Osoba koja zna da čita bilansne podatke, za par minuta može da sazna o vašem preduzeću sledeće:

Da li preduzeće ostvaruje adekvatnu zaradu?

Da li preduzeće efikasno koristi raspoloživa sredstva?

Da li je ulaganje u preduzeće sigurno ulaganje?

Da li preduzeće može da ispuni svoje obaveze na vreme?

Imovina firme

Vi znate šta imate od imovine. Ali želim da vam kažem šta se sve ubraja u aktivu – odnosno vašu imovinu. I to redom po rastućoj likvidnosti, odnosno kojim redom ta imovina može da se pretoči u novac.

Da, to već znate, ali da podsetim, podaci se unose obično sa stanjem na dan 31. 12. tekuće godine, pojedine strane firme imaju drugačiju poresku godinu, ali preko 96% firmi u Srbiji iskazuje podatke sa ovim datumom. Takođe je bitno da imate na umu da se uvek iskazuju podaci za tekuću godinu ali i prethodnu (jedino novoosnovane firme imaju samo tekuću godinu). Na taj način, kada imamo paralelne podatke iz tekuće i prethodne godine, možemo da vidimo da li je firma bolje ili lošije poslovala u tekućoj godini od prethodne.

Znači, aktiva se sastoji od:

  1. Nekretnine, postrojenja i opreme
  2. Nematerijalna sredstva – to su patenti, licence, koncesije, goodwill, ulaganje u probnu proizvodnju itd….
  3. Dugoročni finansijski plasmani – kada vaša firma ulaže novac u drugu firmu kao osnivački ulog, dati krediti sa rokom dospeća preko jedne godine, dugoročne  hartije od vrednosti itd….
  4. Zalihe – repromaterijala, gotovih proizvoda ili robe.
  5. Potraživanja – od kupaca, potraživanja za više plaćen porez…
  6. Novac i novčani ekvivalenti – pored dinara, tu su i devizni računi…

Pasiva nam govori o izvorima – na koji način je finansirana imovina preduzeća i koliki su  dugovi ali i finansijski rezultat. Osnovni podaci koji se iskazuju u pasivi su:

  1. Sopstveni kapital – sa koliko kaitala raspolaže preduzeće;
  2. Dugoročne obaveze – dugoročni krediti;
  3. Kratkoročne obaveze – krediti koji dospevaju u roku od godinu dana;
  4. Tekuće obaveze – same po sebi govore da se radi o obavezama prema dobavljačima, obaveze državi za poreze, zarade radnicima…

Finansijski rezultat

Razlika između aktive i pasive predstavlja rezultat poslovanja, odnosno da li ste ostavrili dobitak ili gubitak.

Danas smo se upoznali sa podacima koji se iskazuju u bilansu stanja. Međutim, kako nam ti podaci mogu biti dobar putokaz u daljoj analizi, to će mo nastviti u sledećem newsletteru.  Više vas neće fascinirati luksuzni poslovni prostor i automobil vašeg dobavljača,  neće ostavljati sliku super uspešne kompanje, ako pogledate njegov bilans, pa vidite da to čime se diči da je sve kupjeno na kredit i da duguje puno para dobaljačima.

Znači, idemo deo po deo, podatak po podatak, kako treba posmatrati i analizirati kada je vaša firma u pitanju, ali i kako vas drugi vide.

Ukoliko želite da olakšate poslovanje sebi ili vašim zaposlenima prijavite se na potpuno besplatni newsletter -SA FINANSIJAMA NA TI-  koji stiže u vaš inbox svakog utorka.  Pišem  na jednostavniji način jezikom privrednika pišem o finsnsijama i poslovanju. Prijavite se OVDE

Biljana Trifunović

About the Author

Biljana Trifunović

Diplomirani sam ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije. Moj zadatak, moj posao, je da drugim preduzetnicima budem vetar u leđa, da im pomažem da se što lakše snađu i primene propise u svom poslovanju. Moj životni stav je da se posao pokreće i radi zbog zarade. Obožavam da platim veliki porez, znači zaradila sam, ali nikako ne i kaznu. Zato se maksimalno trudim da privrednike što više upoznam sa propisima, i da ih primenjuju, iz jednog osnovnog razloga, da se oslobode straha od eventualne kazne.​ Pišem stručni blog www.biljanatrifunovicifa.com. Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno držim treninge u PK Beograd, RPK Novi Sad, kao i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd. Aktivno radim za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja Izrada studija o transfernim cenama je aktivnost kojoj se apsolutno posvećujem u prvoj polovini godine.

Follow Biljana Trifunović:

Knjiga: Preduzetništvo MOJ IZBOR

Svi primeri i iskustva o kojima u knjizi govorim jesu istiniti, nijedan nije izmišljen; i imena nekih ljudi sam čak navela, dok imena drugih nisu navedena samo zato što oni to nisu želeli…