Seminar: Finansije za menadžere, vlasnike firmi i preduzetničkih radnji – okupio je privrednike iz cele Srbije - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Seminar: Finansije za menadžere, vlasnike firmi i preduzetničkih radnji – okupio je privrednike iz cele Srbije

Veliko zadovoljstvo bilo je raditi, razmenjivati iskustvo i  družiti se sa privrednicima koji žele da postojeća znanja unaprede i osveže. Seminar –  Finansije za menadžere, vlasnike firmi i preduzetničkih radnji, jeste veoma važan za privrednike, koji rade odgovorno i posvećeno. Ljudi koji imaju odgovornost prema sebi, svom poslu, zaposlenima i državi, došli su na seminar, mada su neki putovali nekoliko stotina kilometara. Hvala  vam na ukazanom poverenju. Brus nije baš blizu, ali kilometri nisu sprečili gospođu Svetlanu Miljković direktorku i vlasnika kompanije SWEET HOME d.o.o., da dođe u Beograd.   Pored nje seminaru su prisutvovali: gospodin Dragan Milošević direktor firme Bas-Promet d.o.o., Bogava, gospođa  Jasna Živković kompanija Primarijus d.o.o., Subotica, gospođa Sanja Tomić iz kompanije Ledi STS d.o.o., Šabac, gospodin Pavle Milošević iz Beograda, mlada snaga, druga generacija Art Ival d.o.o., Aleksa Vučićević, gospodin  Branislav Karišić iz kompanije Karišić Engineering d.o.o., Beograd.

 

Na samom početku seminara,  jednoglasno smo se složili sa činjenicom  da knjigovođa treba da knjiži po propisu. Knjigovođa ne može da bude  mađioničar i da od lošeg poslovanja iskaže željenu dobit, ili obrnuto. Da menadžeri, direktori i vlasnici biznisa  kreiraju svoj posao i profit. Sa velikom pažnjom ali na sasvim drugačiji način dostupan i razumljiv privrednicima analizirali smo finansijske izveštaje.

 

 

Bilans uspeha i bilans stanja – nisu više „neki dokumenti“

 

Bilans uspeha – koji predstavlja rezultat rada i poslovanja firme. Iz ovog dukemta jasno se vidi koliko je promet firma ostvarila, koliko ima ptraživanja od kupaca, zalihe, dobit. Bilans stanja, nije više samo obavezan dokument koji se predaje APR, već dokument iz kojeg se vidi sa koliko kapitala raspolaže preduzeće, koliko ima obaveza i ostalo.

Cash flow – ozbiljan i važan alat za poboljšanje likvidnosti

 

Cash flow nije  „neka tabela“ za gubljenje vremena i papirologiju, već alat  pomoću kojeg će pratiti priliv i odliv novca. Od koga i za koje namene je naplaćen novac i kome je plaćeno. Takođe, brzim uvidom u  Cash flow izveštaj, moguće je  sagledavatia: rast prodaje, rast bruto marže,  kako se kreću operativni troškovi, period plaćanja dobavljačima, kao i brzina naplate od kupaca, koliko se zalihe zadržavaju u magacinu. Sve su ovo veoma bitni i važni podaci za donošenje poslovnih odluka.

Bilo je reči o kontroli zaliha i značaju vanrednih popisa robe. Kako se čestim kontrolama zaliha štedi novac.

Posebnu pažnju posvetili smo u toku dana štednji novca,  kada se i koliko zaduživati kod banaka ili dobavljača. Metodi i načini zaštite finansijske slobode firme i njenih vlasnika, bila je prisutnima veoma važna, korisna i interesantna tema.

Na kraju dana, u zaključcima smo konstatovali,   da je ovo  početak buduće uspešne saradnje. Otvorile su se mnoge  teme, koje će mo svakako zajednički obraditi, uspešno kao i ovu o finansijama.

Slike, sa seminara mnogo više govore o radu i zadovoljstvu učesnika na seminaru.

Biljana Trifunović

About the Author

Biljana Trifunović

Diplomirani sam ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije. Moj zadatak, moj posao, je da drugim preduzetnicima budem vetar u leđa, da im pomažem da se što lakše snađu i primene propise u svom poslovanju. Moj životni stav je da se posao pokreće i radi zbog zarade. Obožavam da platim veliki porez, znači zaradila sam, ali nikako ne i kaznu. Zato se maksimalno trudim da privrednike što više upoznam sa propisima, i da ih primenjuju, iz jednog osnovnog razloga, da se oslobode straha od eventualne kazne.​ Pišem stručni blog www.biljanatrifunovicifa.com. Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno držim treninge u PK Beograd, RPK Novi Sad, kao i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd. Aktivno radim za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja Izrada studija o transfernim cenama je aktivnost kojoj se apsolutno posvećujem u prvoj polovini godine.

Follow Biljana Trifunović:

Knjiga: Preduzetništvo MOJ IZBOR

Svi primeri i iskustva o kojima u knjizi govorim jesu istiniti, nijedan nije izmišljen; i imena nekih ljudi sam čak navela, dok imena drugih nisu navedena samo zato što oni to nisu želeli…