Obrazac P1 - potraživanje iz inostranstva - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Obrazac P1 – potraživanje iz inostranstva

5.640,00 рсд

Registracija kreditnog potraživanja iz inostranstva Obrazac P1 i dostavljanje NBS.

Popunjavanje  Obrasca P 1  i dostavljanje NBS, sa sa objašnjenjem i primerima iz prakse.​

Na online radionici dobijate kompletno uputstvo sa primerima kako da ispravno popunite i dostavite NBS vaš Obrazac P 1.

Ova radionica omogućava vam da radite samostalno, posebno ako ste novi na poslu i nemate koga da pitate.

Takođe,  ovom  i drugim  radionicama  koje se odnose na devizno izveštavanje možete proširiti spisak svojih usluga i na taj način zaraditi više.

Investirajte u svoje znanje!

Obrazac P1  informiše  deviznu statistiku  NBS   o   stanju nenaplaćenog izvoza robe i usluga, kao i o datim avansima prema inopartnerima.  Obaveza se odnosi na preduzeća i preduzetničke radnje.

Na ovoj radionici dobićete preciznu mapu, koja će vam pomoći da sa lakoćom prođete kroz sve poslovne situacije i tačno ih iskažete u propisanom dokumentu.

Online radionaica je znatno šira od pukog popunjavanja propisanog obrasca.

Opis

Nemate pravo pristupa ovom sadržaju.

"Preuzetništvo - Moj izbor", naslov je moje knjige, koju sam napisala na osnovu višedecenijkog iskustva iz oblasti realne ekonomije. Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine, deviznog poslovanja i poreza. Aktivno radim za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti poreskog savetovanja, spoljne trgovine i deviznog poslovanja. Dobitnica sam nekoliko domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja iz preduzetništva.

KONTAKT

Biljana Trifunović, dipl. ecc
Email: info@biljanatrifunovic.rs
Adresa: Đorđa Nešića 2, 11000 Beograd
Telefon: 063 385 262

Biljana Trifunovic. Sva prava zadržana 2022