Obrazac O1- sa primerima - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Obrazac O1- sa primerima

15.000 рсд

Registracija kreditnih obaveza prema inostranstvu Obrazac O1 i dostavljanje NBS​

Rok za plaćanje uvezene robe i usluga je 365 dana. Takođe isti rok je predviđen za izvoz robe ili usluga ukoliko su naplaćene avansno iz  inostranstva. Ukoliko se posao ne realizuje u propisanom roku potrebno je registrovati kreditni odnos kod NBS na Obrascu O1.

Na online radionici dobijate kompletno uputstvo sa primerima kako da ispravno popunite i dostavite NBS vaš Obrazac O 1.

Ova radionica omogućava vam da radite samostalno, posebno ako ste novi na poslu i nemate koga da pitate.

Takođe,  ovom  i drugim radionicama  koje se odnose na devizno izveštavanje možete proširiti spisak svojih usluga i na taj način zaraditi više.

Investirajte u svoje znanje!

Obrazac O1  informiše  deviznu statistiku  NBS   o   stanju neplaćenog   uvoza robe i usluga, kao i o primljenim avansima od  inopartnera. Obaveza se odnosi na preduzeća i preduzetničke radnje.

Na ovoj radionici dobićete preciznu mapu, koja će vam pomoći da sa lakoćom prođete kroz sve poslovne situacije i tačno ih iskažete u propisanom dokumentu.

Online radionica je znatno šira od pukog popunjavanja propisanog obrasca.

Opis

Obrazac O 1- sa primerima iz prakse od velike je pomoći privrednicima

Dokument na osnovu kojeg se registruje kreditni odnos neplaćenih obaveza za uvoz robe i usluga, kao i primljenih avansa prema inostranstvu je Obrazac O 1.

 

Rok za plaćanje  uvezene robe i usluga je 365 dana. Takođe isti rok je predviđen za izvoz robe ili usluga za naplaćeni avans iz inostranstvu. Ukoliko se posao ne realizuje u propisanom roku potrebno je registrovati kreditni odnos kod NBS na Obrascu O 1.

Obrazac O 1   popunjava se  i dostavlja NBS svaka tri meseca. Tačni rokovi za izveštavanje naznačeni su u radnom materijalu.

Pravna lica i preduzetnici  imaju obavezu da dostavljaju izveštaj o neplaćenom uvozu iz inostranstva, kao i o primljenim  avansima koji nisu realizovani u roku od godinu dana.

Izveštaj se dostavlja od momenta isteka roka za naplatu  pa svaka tri meseca, bez obzira da li ima promena u poslovanju ili ne.

Obrazac O 1 – sa  primerima tema je online radionice

Oznaka Obrasca O 1  –  znači registracija kreditnih obaveza prema  inostranstvu.

Obrazac O 1  predstavlja izveštaj o stanju obaveza   privrednih  društava i preduzetnika prema inostranstvu.

Na ovoj radionici dobićete preciznu mapu, koja će vam pomoći da sa lakoćom prođete kroz sve poslovne situacije i tačno ih iskažete u propisanom dokumentu.

Online radionaica je znatno šira od pukog popunjavanja propisanog obrasca.

Kroz primere iz prakse objašnjavam vam i druge poslovne aktivnosti koje se odnose na ovaj izveštaj (npr. prebijanje dugovanja i potraživanja, plaćanje  drugom nerezidentu…).

Nemoguće je ispričati samo poslovne promene koje se iskazuju u izveštaju a ne pomenuti pripadajuće poreze, ili neka druga potrebna dokumenta.

 

  Ko ima obavezu da dostavlja Obrazac O 1 ?

Obavezu dostavljanja Obrasca O 1   imaju sva preduzeća i preduzetničke radnje koja imaju obavezu/nisu platili izvršen uvoz iz  inostranstva stariji od godinu dana.

Izveštaj se dostavlja od probijanja roka za plaćanje (to je godinu dana)  pa svaka tri meseca, bez obzira da li ima promena u  plaćanju  ili ne.

Izveštaj  O 1  dostavlja se Narodnoj banci Srbije 4 puta godišnje.

Radionica je pogodna posebno za knjigovodstvene agencije koje za svoje klijente dostavljaju izveštaje.

Menadžerima i rukovodiocima olakšava posao. Novozaposleni službenik  dobija precizna objašnjenja i uputstva kako da popuni Obrazac O1.

Kupovinom radionice imate pravo godinu dana da pratite i koristite sva uputstva za popunjavanje ovog nekada i veoma komplikovanog obrasca.

U periodu korišćenja aplikacije, ukoliko dođe do zakonskih izmena, seminar će biti ažuriran sa aktuelnim propisima.

Kupovinom video radionice dobijate:

 • ​video prezentaciju, konkretno 2 zasebne video lekcije koje obuhvataju sve poslovne promene u životu jednog preduzeća. Primeri se nastavljaju iz lekcije u lekciju kao i iz perioda u sledeći izveštajni period, što vam omogućava veoma lako praćenje i razumevanje teme i poslovne situacije;
 • PDF uputstvo za popunjavanje sa objašnjenjem;
 • Excel tabele sa objašnjenjem kako određene poslovne promene da evidentirate u Izveštaju O 1;
 • ​aktuelne propise: Zakon o deviznom poslovanju;
 • Odluku o obavezi  izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom;
 • ​Uputstvo

Iskoristite sve benefite online radionice!

Kupovinom online radionice dobijate puno – dobijate konkretno znanje – zanat.

Ne rizikujete ništa.

Obrazac O 1 sa primerima

Kao privrednik i praktičar, bezbroj puta sam popunila i dostavila NBS ovaj dokument bez greške i primedbi.

Kao autor ove online radionice, znam da će i vama kao i brojnim polaznicima na mojim seminarima ovaj kurs olakšati i unaprediti poslovanje!

Potrebno je da i vi uložite vreme i trud, da implementirate ovo znanje i iskustvo u svoju praksu!

Kada prođete kroz sve lekcije koje se odnose na ovaj kurs, naravno da pored slušanja uložite  i rad sa vaše strane,

provežbate date primere, pa tek onda pristupite vašim podacima ukoliko  i dalje ne budete zadovoljni,

celokupan iznos vaše uložene investicije, biće vam vraćen u roku od 30 dana.

VAŠ PREDAVAČ JE: BILJANA TRIFUNOVIĆ

Obrazac O 1 sa primerima

I Svetski kongres preduzetnika

Ja sam Biljana Trifunović, diplomirani ekonomista, pre svega preduzetnik.

Sve vreme, moj zadatak, moj posao, je da drugim privrednicima budem vetar u leđa, da im pomažem da se što lakše snađu i primene propise u svom poslovanju.  Zato se maksimalno trudim da privrednike što više upoznam sa propisima, i da ih primenjuju, iz jednog osnovnog razloga, da se oslobode straha od eventualne kazne.​

Vlasnik sam preduzetničke radnje BILJANA TRIFUNOVIĆ PR Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, ali sam do skoro bila  suvlasnik i direktor preduzeća IFA – INTERNACIONAL FINANCIAL AGENCY d.o.o, Beograd.

 

Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine, deviznog poslovanja i poreza. Firmu vidim kao celo, živo biće gde su sve funkcije povezane i važne. Oblast u kojoj sam ekspert je prepletena i međusobno povezana jedna sa drugom, baza svega pomenutog su finansije, sa kojima sam počela svoju profesionalnu karijeru.

Redovno držim treninge i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o, Beograd, kao i u organizaciji Privredne komore Srbije, PK Beograda, RPK Novog Sada, Požarevca, Valjeva, Čačka i dr.

Prve seminar​e počela sam da držim još davne 1994. godine.

Sada sam pionir kada su u pitanju online stručne radionice.

U proteklih 25 godina – koliko se bavim stručnom – poslovnom  edukacijom održala sam

253 seminara uživo na kojima je do sada prisustvovalo 3.270 privrednika!

 

Da rezimiramo!

Šta ćete naučiti na ovoj radionici:

– da sa razumevanjem i sigurnošću popunjavate i na vreme dostavljate NBS Obrazac O 1;

– da unapred znate koje sve poslove treba evidentirati i iskazati u O 1 obrascu;

– ova radionica razlikuje se od svih drugih seminara gde vas predavači upoznaju sa odredbama i članovima propisa, bez konkretnih poslovnih situacija;

– odgovorno trvdim na ne postoji bolji i praktičniji seminar – kurs na ovu temu. Obrađene su 100% sve poslovne situacije koje se dešavaju u privredi;

Seminar je spreman – možete ga koristiti odmah po uplati. Na raspolaganju vam je godinu dana od dana uplate.

Ukoliko dođe do izmena propisa koji se odnose na ovu temu u periodu korišćenja materijala obavezujem se da ću izmene ugraditi u postojeći seminar, a vi nećete imati obavezu da doplaćujete.

Zašto online seminari?

​Želite samostalno da radite, da unapredite svoje znanje? Želite da napredujete na poslu?

Nemate koga da pitate,  propisi su komplikovani, vi  znate da trebate da ih poštujete i primenjujete.

Znate koje su posledice greške i propuštenih termina. Sve vas to muči.

Niste u prilici da dođete na seminar.

Rešenje je online seminar!

ŠTA DOBIJATE KUPOVINOM SEMINARA

 • ​Više vremena za druge aktivnosti, sa mentorom se uči 7 puta brže nego kada samostalno proučavate propise;
 • ​Slobodu da se edukujete u vreme kada vama odgovara;
 • ​Dobijate mogućnost da brže napredujete na poslu, da stičete bolju poziciju;
 • Da radite lako, brzo i bez stresa i straha od greške;
 • Ne trošite vreme i novac za odlazak na seminar.

Ovo su neki od razloga zašto bi trebali da kupite online seminare. Osećaj da niste sami, da imate koga da pitate i da rešite dilemu.

Zajednica

Pristup zatvorenoj FB grupi SPOLJNA TRGOVINA I DEVIZNO POSLOVANJE u kojoj je preko 200+ privrednika koji pričaju istim jezikom kao vi.

Rade slične poslove.

Napreduju, uče, rade u različitim industrijama i voljni su da razmene svoja iskustva sa vama i da vam pomognu? 

Plus moja podrška!

KONTAKT

AGENCIJA TRIFUNOVIĆ IFA D.O.O.
Adresa: Pančićeva 6, 11000 Beograd
Email: info@biljanatrifunovic.rs

Biljana Trifunovic. Sva prava zadržana 2024