Izveštaj DI-2 sa primerima iz prakse - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Izveštaj DI-2 sa primerima iz prakse

20.000 рсд

Popunjavanje i dostavljanje DI-2 izveštaja NBS

Opis

 DI-2 izveštaj  popunjava se  i dostavlja NBS svaka tri meseca. Tačni rokovi za izveštavanje naznačeni su u radnom materijalu.

Pravna lica i fizička domaća lica  takođe imaju obavezu da dostavljaju izveštaj o stranim direktnim investicijama  u inostranstvu.

Izveštaj se dostavlja od momenta osnivanja pa svaka tri meseca, bez obzira da li ima promena u poslovanju ili ne.

Izveštaj DI-2 sa praktičnim primerima tema je online radionice

Oznaka Obrasca DI –  znači direktne investicije.

Obrazac DI – 2 predstavlja izveštaj o stanju direktnih investicija domaćih  fizičkih i pravnih lica u privrednim društvima u inostranstvu.

Na ovoj radionici dobićete preciznu mapu, koja će vam pomoći da sa lakoćom prođete kroz sve poslovne situacije i tačno ih iskažete u propisanom dokumentu.

Online radionaica je znatno šira od pukog popunjavanja propisanog obrasca.

Kroz primere iz prakse objašnjavam vam i druge poslovne aktivnosti koje se odnose na ovaj izveštaj.

Nemoguće je ispričati samo poslovne promene koje se iskazuju u izveštaju a ne pomenuti pripadajuće poreze, ili neka druga potrebna dokumenta.

Izveštaj DI- 2 popunjava se  i dostavlja Narodnoj  banci Srbije svaka tri meseca

 

  Ko ima obavezu da dostavlja Obrazac DI – 2  NBS ?

Obavezu dostavljanja Obrasca DI – 2  imaju sva pravna i fizička lica koja su osnivači ili suosnivači preduzeća u inostranstvu.

Privredno  društavo  koje ima registrovan  ogranak  u inostranstvu takođe je obveznik izveštavanja i dostavljanja DI – 2 obrasca NBS.

Izveštaj se dostavlja od momenta osnivanja pa svaka tri meseca, bez obzira da li ima promena u  poslovanju ili ne.

Izveštaj  DI- 2  dostavlja se Narodnoj banci Srbije 4 puta godišnje.

Radionica je pogodna posebno za knjigovodstvene agencije koje za svoje klijente dostavljaju izveštaje.

Menadžerima i rukovodiocima olakšava posao. Novozaposleni službenik  dobija precizna objašnjenja i uputstva kako da popuni Obrazac.

Kupovinom radionice imate pravo godinu dana da pratite i koristite sva uputstva za popunjavanje ovog nekada i veoma komplikovanog obrasca.

U periodu korišćenja aplikacije, ukoliko dođe do zakonskih izmena, seminar će biti ažuriran sa aktuelnim propisima.

Kupovinom video radionice dobijate:

 • ​video prezentaciju, konkretno 5 zasebnih video lekcija koje obuhvataju sve poslovne promene u životu jednog preduzeća. Primeri se nastavljaju iz lekcije u lekciju kao i iz perioda u sledeći izveštajni period, što vam omogućava veoma lako praćenje i razumevanje teme i poslovne situacije;
 • PDF uputstvo za popunjavanje sa objašnjenjem;
 • Excel tabele sa objašnjenjem kako određene poslovne promene da evidentirate u Izveštaju DI – 2;
 • ​aktuelne propise: Zakon o deviznom poslovanju;
 • Odluku o obavezi  izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom;
 • ​Uputstvo

Iskoristite sve benefite online radionice!

Kupovinom online radionice dobijate puno – dobijate konkretno znanje – zanat.

Ne rizikujete ništa.

Izveštaj DI - 2 sa primerima iz prakse

Kao privrednik i praktičar, bezbroj puta sam popunila i dostavila NBS ovaj dokument bez greške i primedbi.

Kao autor ove online radionice, znam da će i vama kao i brojnim polaznicima na mojim seminarima ovaj kurs olakšati i unaprediti poslovanje!

Potrebno je da i vi uložite vreme i trud, da implementirate ovo znanje i iskustvo u svoju praksu!

Kada prođete kroz sve lekcije koje se odnose na ovaj kurs, naravno da pored slušanja uložite  i rad sa vaše strane,

provežbate date primere, pa tek onda pristupite vašim podacima ukoliko  i dalje ne budete zadovoljni,

celokupan iznos vaše uložene investicije, biće vam vraćen u roku od 30 dana.

 

VAŠ PREDAVAČ JE: BILJANA TRIFUNOVIĆ

Izveštaj DI - 2 sa praktičnim primerima

Ja sam Biljana Trifunović, diplomirani ekonomista, pre svega preduzetnik.

Sve vreme, moj zadatak, moj posao, je da drugim privrednicima budem vetar u leđa, da im pomažem da se što lakše snađu i primene propise u svom poslovanju.  Zato se maksimalno trudim da privrednike što više upoznam sa propisima, i da ih primenjuju, iz jednog osnovnog razloga, da se oslobode straha od eventualne kazne.​

Vlasnik sam preduzetničke radnje BILJANA TRIFUNOVIĆ PR Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, ali sam do skoro bila  suvlasnik i direktor preduzeća IFA – INTERNACIONAL FINANCIAL AGENCY d.o.o, Beograd.

 

Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine, deviznog poslovanja i poreza. Firmu vidim kao celo, živo biće gde su sve funkcije povezane i važne. Oblast u kojoj sam ekspert je prepletena i međusobno povezana jedna sa drugom, baza svega pomenutog su finansije, sa kojima sam počela svoju profesionalnu karijeru.

Redovno držim treninge i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o, Beograd, kao i u organizaciji Privredne komore Srbije, PK Beograda, RPK Novog Sada, Požarevca, Valjeva, Čačka i dr.

Prve seminar​e počela sam da držim još davne 1994. godine.

Sada sam pionir kada su u pitanju online stručne radionice.

U proteklih 25 godina – koliko se bavim stručnom – poslovnom  edukacijom održala sam

253 seminara uživo na kojima je do sada prisustvovalo 3.270 privrednika!

 

Da rezimiramo!

Šta ćete naučiti na ovoj radionici:

– da sa razumevanjem i sigurnošću popunjavate i na vreme dostavljate NBS Izveštaj DI-2;

– da unapred znate koje sve poslove treba evidentirati i iskazati u DI-2 obrascu;

– ova radionica razlikuje se od svih drugih seminara gde vas predavači upoznaju sa odredbama i članovima propisa, bez konkretnih poslovnih situacija;

– odgovorno trvdim na ne postoji bolji i praktičniji seminar – kurs na ovu temu. Obrađene su 100% sve poslovne situacije koje se dešavaju u privredi;

Seminar je spreman – možete ga koristiti odmah po uplati. Na raspolaganju vam je godinu dana od dana uplate.

Ukoliko dođe do izmena propisa koji se odnose na ovu temu u periodu korišćenja materijala obavezujem se da ću izmene ugraditi u postojeći seminar, a vi nećete imati obavezu da doplaćujete.

Zašto online seminari?

​Želite samostalno da radite, da unapredite svoje znanje? Želite da napredujete na poslu?

Nemate koga da pitate,  propisi su komplikovani, vi  znate da trebate da ih poštujete i primenjujete.

Znate koje su posledice greške i propuštenih termina. Sve vas to muči.

Niste u prilici da dođete na seminar.

Rešenje je online seminar!

 

ŠTA DOBIJATE KUPOVINOM SEMINARA

 • ​Više vremena za druge aktivnosti, sa mentorom se uči 7 puta brže nego kada samostalno proučavate propise;
 • ​Slobodu da se edukujete u vreme kada vama odgovara;
 • ​Dobijate mogućnost da brže napredujete na poslu, da stičete bolju poziciju;
 • Da radite lako, brzo i bez stresa i straha od greške;
 • Ne trošite vreme i novac za odlazak na seminar.

Ovo su neki od razloga zašto bi trebali da kupite online seminare. Osećaj da niste sami, da imate koga da pitate i da rešite dilemu.

Zajednica

Pristup zatvorenoj FB grupi SPOLJNA TRGOVINA I DEVIZNO POSLOVANJE u kojoj je preko 200+ privrednika koji pričaju istim jezikom kao vi.

Rade slične poslove.

Napreduju, uče, rade u različitim industrijama i voljni su da razmene svoja iskustva sa vama i da vam pomognu? 

Plus moja podrška!

KONTAKT

AGENCIJA TRIFUNOVIĆ IFA D.O.O.
Adresa: Pančićeva 6, 11000 Beograd
Email: info@biljanatrifunovic.rs

Biljana Trifunovic. Sva prava zadržana 2024