Porez na džeparac - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Porez na džeparac

Ozbiljno upozorenje  svim frilenserima koji misle da zarađuju samo za sebe –  da trebaju u što kraćem periodu da plate porez na džeparac.

Poreska uprava Srbije uputila je javni poziv svim fizičkim licima koji rade i naplaćuju svoje usluge od klijenata iz inostranstva da se sami prijave i plate pripadajuće poreze i doprinose. Poziv je objavljen na sajtu Ministarstva finansija Srbije – Poreska uprava Srbije. Za sada odnosi se na 2020. godinu.

Poziv se odnosi na  jutjubere, programere, dizajnere, influensere, profesore stranih jezika i svim ostalim frilensere koji rade i naplaćuju svoje usluge iz inostranstva.

Da se ne zavaravamo, Poreska uprava po službenoj dužnosti ima podatke o svim fizičkim licima koja ostvaruju prihod iz inostranstva. Sistem je odavno uređen. Svi prilivi na devizni račun registruju se. Poslovne banke imaju obavezu da NBS redovno dostavljaju izveštaje o svakom prilivu i odlivu novca. Činjenica je da  pojedini „vešti i snalažljivi“ primaju novac putem PayPala, pa rade određene gimnastike da taj novac podignu. Misle da su tako zavarali trag. Digitalizacija uzima svoj danak. S jedne strane bitno olakšava poslovanje i život, ali s druge strane sve je transparentno i vrlo lako proverljivo. Toliko o snalaženju.

 

Država je stvorila uslove

Godinama smo slušali kako jedino Srbja živi u srednjem veku.  Jedino kod nas nije regulisan status frilensera.

I to je regulisano. U decembru 2019. godine dopunjen  je  Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se odnosi baš na frilensere i to u članu 12. dodata je tačka 3a koja glasi:

– lica koja rade na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca, koji nema registrovano predstavništvo u Republici Srbiji, kod koga za obavljen posao ostvaruju ugovorenu naknadu, a nisu osigurani po drugom osnovu;

Drugim rečima,  propisano je  da  lica koja rade na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca, koji nema registrovano predstavništvo u Republici Srbiji, kod koga za obavljen posao ostvaruju ugovorenu naknadu, a nisu osigurani po drugom osnovu, u pogledu obaveze plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzijsko i invalidsko osiguranje je obavezno za sve koji zarađuju. To znači da fizička lica koja na ovaj način zarađuju  treba da podnesu prijavu po principu  samooporezivanja. U  roku od 30 dana potrebno je obračunati porez i doprinos za PIO i zdravstveno osiguranje ukoliko se radi o nezaposlenom licu.

U zavisnosti od vrste delatnosti propisani su normirani troškovi kojima se umanjuje oporeziva osnovica i kreću se od 20% do 50%.

Prema podacima PU svega 0,34% osoba je izvršavala svoju obavezu. Da ne kažem zanemarljiv procenat osoba koje su ispoštovale Zakon.

Priprema se opsežna akcija – koja podrazumeva da će država od osoba koje su imale obavezu da naplati pripadajuće poreze i doprinose, naravno plus zateznu kamatu i kaznu. Predviđene su i kazne zatvora. Znači, trebalo bi ispoštovati mogućnost koju je država dala i regulisati svoje obaveze pre inspekcije.

 

Iskustva u okruženju

 

Sve države se trude da  sivu zonu zarađivanja prevedu u legalne tokove poslovanja. Još 2018. godine u BIH je pokrenut postupak, ali ne samo da obveznici plate za tu godinu svoje obaveze, već su prikupili podatke za pet godina u nazad. Što priznaćete nije kratak period.

Srbija ima najveći broj frilensera u regionu.

 

Drugi podsticaji

Zakon na ukupan prihod građana član 21ž omogućava poseban podsticaj za sve koji osnuju preduzetničku radnju ili preduzeće u kojem će biti u stalnom radnom odnosu. U narednih 12 meseci država umesto njih će izmiriti sve poreze i doprinose. Znači dali su mogućnost od godinu dana da se početnici u biznisu snađu, obezbede i razviju posao kako bi mogli da posluju profitabilno.

Postoji i mogućnost dobijanja jednokratnih bespovratnih sredstava za pokretanje sopstvenog biznisa, u zavisnosti od opštine ta sredstva se kreću od 200.000 do 500.000 dinara. Sasvim dovoljno da se u prvoj godini pokriju osnovni troškovi za poreze i doprinose vlasnika biznisa.

Posebne olakšice su date za firme koje zaposle u stalni radni odnos bivše „paušalce“ koji ne ispunjavaju uslove iz testa samostalnosti.

Država je napravila sasvim pristojan  ambijent i stimulans za sve koji žele da rade po propisima i zarade.

Većina frilensera smatra da novac koji zarađuju da im je to za džeparac i da pripada samo njima. Plaćanje obaveza nije nepotreban „harač“, svi ga plaćamo, i plaća se svuda u svetu. Postoji još nešto, znam iz kontakta sa mladim preduzetnicima koji su apsolutno promenili svoj odnos prema poslu od kako su registrovali svoj biznis. Više im zarada ne služi za džeparac, i ne rade samo kada im treba novac već se trude da imaju posao u kontinuitetu. Postaju odgovornije i zrelije osobe.

Još nešto, postoji mogućnost, osnovati preduzetničku radnju, povoljnije je od preduzeća iz jednog praktičnog razloga. Kada frilenser nema posla, može u tom periodu privremeno da zatvori pa sa novim poslom da aktivira poslovanje. U periodu mirovanja ne postoji obaveza plaćanja poreza i doprinosa. U tom periodu gubi se staž i nemate zdravstveno osiguranje. Ali nemate ni mesečnu obavezu prema poreskoj upravi.

Još jednom, postoji čitava lepeza mogućnosti i olakšica za poslovanje, namenjena onima koje to interesuje.

 

Biljana Trifunović

About the Author

Biljana Trifunović

Diplomirani sam ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije. Moj zadatak, moj posao, je da drugim preduzetnicima budem vetar u leđa, da im pomažem da se što lakše snađu i primene propise u svom poslovanju. Moj životni stav je da se posao pokreće i radi zbog zarade. Obožavam da platim veliki porez, znači zaradila sam, ali nikako ne i kaznu. Zato se maksimalno trudim da privrednike što više upoznam sa propisima, i da ih primenjuju, iz jednog osnovnog razloga, da se oslobode straha od eventualne kazne.​ Pišem stručni blog www.biljanatrifunovicifa.com. Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno držim treninge u PK Beograd, RPK Novi Sad, kao i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd. Aktivno radim za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja Izrada studija o transfernim cenama je aktivnost kojoj se apsolutno posvećujem u prvoj polovini godine.

Follow Biljana Trifunović:

Knjiga: Preduzetništvo MOJ IZBOR

Svi primeri i iskustva o kojima u knjizi govorim jesu istiniti, nijedan nije izmišljen; i imena nekih ljudi sam čak navela, dok imena drugih nisu navedena samo zato što oni to nisu želeli…