Transferne cene Archives - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Poreski savetnik

Koje sve poreske obaveze imate vi kao privrednik   Poreski savetnik nije luksuz, poreski savetnik vam je potreban   da na vreme i na najpovoljniji legalan način planirate svoje poreske obaveze.   Pitate se kada vam je potrebna pomoć, konsltacija sa poreskim savetnikom, i ko je u opšte poreski savetnik? I kako vama poreski savetnik  […]

​Izrada studija o transfernim cenama

​Izrada studija o transfernim cenamaTransferne cene – odnosno dostavljanje studija o transfernim cenama je zakonska obaveza privrednih društava i preduzetnika koji posluju sa povezanim licima. Zakon o porezu na dobit pravnih lica  i Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija između povezanih lica. Pored dostavljanja izveštaja, […]