NEPOREZIV PRIHOD GRADJANA Archives - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Neoporezivi prihod građana za 2017. godinu – prijavljivanje poreza do 15. 05. 2018.

Godišnji porez na dohodak građana za 2017. godinu plaćaju fizička lica – rezidenti i nerezidenti koji su u 2017. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 2.375.136,00 dinara. Poreska prijava za porez na dohodak građana za 2017. godinu podnosi se do 15. maja 2018. godine. Poreska prijava se može  podneti u elektronskom obliku ili u pismenom. […]