Registracija kreditnog odnosa – potraživanja iz inostranstva na Obrascu P1 – Biljana Trifunović -Poslovni konsultant
Devizno izveštavanje
Video/Text

Registracija kreditnog odnosa - potraživanja iz inostranstva na Obrascu P1

2 Lekcije None

O kursu

Obrazac P1  informiše  deviznu statistiku  NBS   o   stanju nenaplaćenog izvoza robe i usluga, kao i o datim avansima prema inopartnerima. baveza se odnosi na: banke, preduzeća i preduzetničke radnje, kao i na preduzetnike koji paušalno plaćaju porez, i ogranci tranih pravnih lica.

Na ovoj radionici dobićete preciznu mapu, koja će vam pomoći da sa lakoćom prođete kroz sve poslovne situacije i tačno ih iskažete u propisanom dokumentu.

Popunjen obrazac doszavlja se NBS svaka tri meseca na adresu: izvestavanje@nbs.rs

Ukoliko imate nekih dodatnih pitanja, možete se javiti na adresu: info@biljanatrifunovic.rs

Struktura kursa

Samo za pretplatnike

Popunjavanje Obrasca P1

Izvoz robe i usluga mogu da obavljaju privredna društva i preduzetnici, čak i preduzetnici paušalci.

Rok za naplatu realizovanog izvoza, i datoga avansa za uvoz robe ili usluga je godinu dana.

Nakon tog roka, ukoliko se spoljnotrgovinski posao ne završi registruje se kreditni odnos kod NBS.

Registracija kreditnog potraživanja iz inostranstva iskazuje se na Obrascu P1 i dostavljanje NBS.

Samo za pretplatnike

Naplata od drugog nerezidenta

Naplata potraživanja iz inostranstva od drugog nerezidenta a ne od onok koji duguje po računu.

Pen