Devizno izveštavanje
Video

Obrazac O 1 - registracija kreditnih obaveza prema inostranstvu

2 Lekcije Srednji

O kursu

Registracija kreditnih obaveza prema inostranim dobavljačima.

Važna napomena: pre početka konkretnog rada važno je da prvo odslušate kompletan materijal, pa tek onda da pristupite ppunjavanju vašeg obrasca.

Learn more

Struktura kursa

Samo za pretplatnike

Postupak registracije kreditnog odnosa

Keditni odnos prema inostranstvu - komercijalni krediti prema članu 4. Zakona o deviznom poslovanju registruje se na Obrascu O 1.

Samo za pretplatnike

Plaćanje drugom dobavljaču a ne onom …

Zakonom o deviznom poslovanju dozvoljeno je da domaća firma svoje obevze za kupljenu robu ili uslugu plati drugom inodobavljaču.

Pen