Obrazac O 1 – registracija kreditnih obaveza prema inostranstvu – Biljana Trifunović -Poslovni konsultant
Devizno izveštavanje
Video

Obrazac O 1 - registracija kreditnih obaveza prema inostranstvu

2 Lekcije Srednji

O kursu

​Prema članu 4. Zakona o deviznom poslovanju sve neplaćene obaveze prema inostranstvu za izvršen uvoz robe i usuga, kao i za primljen avans za izvoz robe i usluga stariji od godinu dana smatra se komercijalnim kreditom.

Obaveza banaka, privrednih društava, preduzetnika i fizičkih lica je da registruju kreditni dnos na Obrascu O 1.

Popunjen obrazac dstavlja se NBS na adresu: izvestavanje@nbs.rs

Struktura kursa

Samo za pretplatnike

Postupak registracije kreditnog odnosa

Keditni odnos prema inostranstvu - komercijalni krediti prema članu 4. Zakona o deviznom poslovanju registruje se na Obrascu O 1.

Samo za pretplatnike

Plaćanje drugom dobavljaču a ne onom …

Zakonom o deviznom poslovanju dozvoljeno je da domaća firma svoje obevze za kupljenu robu ili uslugu plati drugom inodobavljaču.

Pen