Obrazac GRU – Biljana Trifunović -Poslovni konsultant
Devizno izveštavanje
Video

Obrazac GRU

2 Lekcije Srednji

O kursu

Obavezu dostavljanja Izveštaja GRU-A   imaju sva privredna društva i preduzetničke radnje koje imaju ugovor sa investitorom iz inostranstva.

Za svaki ugovor dostavlja se poseban Izveštaj GRU-A.  Možete imati u jednoj zemlji 5 ugovora sa istim investitorom, za svaki ugovor dostavlja se poseban Izveštaj.

Ukoliko imate ugovor „samo za projektovanje objekta, ili instalacija“ koje se radi u birou u Srbiji opet imate obavezu dostavljanja GRU-A obrasca.

Vaša firma ima sklopljen ugovor o slanju građevinskih radnika u Nemačku, iznajmljivanje radnika po ugovoru o Detašmanu – taj ugovor takođe je predmet izveštavanja.

Popunjen obrazac dostavlja se na adresu NBS: devizna.statistika@nbs.rs

Za dodatna pitanja pišite na: info@biljanatrifunvic.rs

Struktura kursa

Samo za pretplatnike

Obrazac GRU A

Izveštaj  GRU-A  informiše  statistiku  NBS   o   investciionim radovima u inostranstvu rezidenata – domaćih privrednih društava i preduzetničkih radnji  koje izvode građevinske radove u inostranstvu. Pod građevinskim radovima smatra se od projektovanja, preko gradnje do zanatskih završnih radova.

Na ovoj radionici dobićete preciznu mapu, koja će vam pomoći da sa lakoćom prođete kroz sve poslovne situacije i tačno ih iskažete u propisanom dokumentu.

Online radionaica je znatno šira od pukog popunjavanja propisanog obrasca.

 

 

 

Samo za pretplatnike

Obrazac GRU B

Ukoliko je ugovor sačinjen sa inostranom kompanijom koja je nosilac radova u Srbiji, i objekta se nalazi u Srbiji, domaće firme su podizvođači i fakturišu svoje usluge inostranoj kompaniji imaju obavezu da dostavljaju Obrazac GRU B.

 

Pen