Devizno izveštavanje
Video

Obrazac GRU

2 Lekcije Srednji

O kursu

Na online radionici dobijate kompletno uputstvo sa primerima kako da ispravno popunite i dostavite NBS vaš Obrazac GRU A ili GRU B .

Izveštaj  GRU-A   informiše  statistiku  NBS   o   investciionim radovima u inostranstvu rezidenata – domaćih privrednih društava i preduzetničkih radnji  koje izvode građevinske radove u inostranstvu. Pod građevinskim radovima smatra se od projektovanja, preko gradnje do zanatskih završnih radova.

Važno je naglasiti i sledeće:  arhitektonski ili građevinski biroi (znači preduzetnička radnja ili preduzeće) koje je sačinilo ugovor sa inostranom firmom o projektovanju objekta ili dela objekta (insrtalacije, enterijer… nije neophodno da se radi o celom objektu) ima obavezu da dostavlja NBS Obrazac GRU A ukoliko se objekat nalazi u inostranstvu.

Međutim, ukoliko je ugovor sačinjen sa inostranom kompanijom koja je nosilac radova u Srbiji, i objekta se nalazi u Srbiji, domaće firme su podizvođači i fakturišu svoje usluge inostranoj kompaniji imaju obavezu da dostavljaju Obrazac GRU B.

Strane firme – nerezidenti često su nosioci građevinskih investicionih poslova  u Srbiji. Ugovori koji se sklapaju sa njima obavezuju  dostavljanje Izveštaj BRU – B .

Izveštaj   GRU-A ili GRU- B popunjava se  i dostavlja NBS svaka tri meseca. Tačni rokovi za izveštavanje naznačeni su u radnom materijalu.

Važna napomena: prvo odslušajte ceo materijal u prilogu, pročitajte prateći tekst pa tek onda pristupite popunjavanju svog obrasca!!!

Learn more

Struktura kursa

Samo za pretplatnike

Obrazac GRU A

Izveštaj  GRU-A  informiše  statistiku  NBS   o   investciionim radovima u inostranstvu rezidenata – domaćih privrednih društava i preduzetničkih radnji  koje izvode građevinske radove u inostranstvu. Pod građevinskim radovima smatra se od projektovanja, preko gradnje do zanatskih završnih radova.

Na ovoj radionici dobićete preciznu mapu, koja će vam pomoći da sa lakoćom prođete kroz sve poslovne situacije i tačno ih iskažete u propisanom dokumentu.

Online radionaica je znatno šira od pukog popunjavanja propisanog obrasca.

 

 

 

Samo za pretplatnike

Obrazac GRU B

Ukoliko je ugovor sačinjen sa inostranom kompanijom koja je nosilac radova u Srbiji, i objekta se nalazi u Srbiji, domaće firme su podizvođači i fakturišu svoje usluge inostranoj kompaniji imaju obavezu da dostavljaju Obrazac GRU B.

 

Pen