Devizno izveštavanje
Video

Obrazac GRU

2 Lekcije Srednji

O kursu

Strane firme – nerezidenti često su nosioci građevinskih investicionih poslova  u Srbiji. Ugovori koji se sklapaju sa njima obavezuju  dostavljanje Izveštaj BRU – B .

Izveštaj   ​GRU- B popunjava se  i dostavlja NBS svaka tri meseca.

Tačni rokovi za izveštavanje naznačeni su u radnom materijalu.

Learn more

Struktura kursa

Samo za pretplatnike

Obrazac GRU A

Izveštaj  GRU-A  informiše  statistiku  NBS   o   investciionim radovima u inostranstvu rezidenata – domaćih privrednih društava i preduzetničkih radnji  koje izvode građevinske radove u inostranstvu. Pod građevinskim radovima smatra se od projektovanja, preko gradnje do zanatskih završnih radova.

Na ovoj radionici dobićete preciznu mapu, koja će vam pomoći da sa lakoćom prođete kroz sve poslovne situacije i tačno ih iskažete u propisanom dokumentu.

Online radionaica je znatno šira od pukog popunjavanja propisanog obrasca.

 

 

 

Samo za pretplatnike

Obrazac GRU B

Ukoliko je ugovor sačinjen sa inostranom kompanijom koja je nosilac radova u Srbiji, i objekta se nalazi u Srbiji, domaće firme su podizvođači i fakturišu svoje usluge inostranoj kompaniji imaju obavezu da dostavljaju Obrazac GRU B.

 

Pen