Devizno izveštavanje
Video

OBRAZAC DI 1

9 Lekcije Srednji

O kursu

Obrazac DI 1 – je izveštaj o ulaganju stranih fizičkih i pravnih lica u osnivaje firmi u Srbiji ili otvaranje ogranka stranog pravnog lica u Srbiji.

Online radionica popunjavanje i dostavljanje Obrasca DI 1 Narodnoj banci Srbije sada vam je dostupna na svakom mestu i i svako doba.

Na ovoj radionici dobićete preciznu mapu, koja će vam pomoći da sa lakoćom prođete kroz sve poslovne situacije i tačno ih iskažete u propisanom dokumentu.

Learn more

Struktura kursa

Samo za pretplatnike

1 DI 1 UVODNO PREDAVANJE

Obrazac DI-1 sa praktičnim primerima tema je online radionice popunjavanje Obrasca DI-1 i dostavljanje izveštaja NBS

Oznaka Obrasca DI –  znači direktne investicije.

Obrazac DI – 1 predstavlja izveštaj o stanju direktnih investicija stranih fizičkih i pravnih lica u privrednim društvima u Srbiji.

Na ovoj radionici dobićete preciznu mapu, koja će vam pomoći da sa lakoćom prođete kroz sve poslovne situacije i tačno ih iskažete u propisanom dokumentu.

Online radionaica je znatno šira od pukog popunjavanja propisanog obrasca.

Važna napomena: pre popunjavanja vašeg ObrascaDI 1 obavezno odslušajte svih 9 lekcija, pročitajte materijale i onda pristupite svom obrascu.

Samo za pretplatnike

2. DI 1 UPLATA OSNIVAČKOG ULOGA

Počinjemo sa praktičnim radom.

Samo za pretplatnike

3. DI 1 UPLATA OSNIVAČA KOJA NE POVEĆAVA OSNIVAČKI ULOG VRAĆANJE

Osnivač može da uplati sredstva firmi po šifri 560 - Uplata koja ne povećava osivački ulog. Ova uplata nije ni pozajmica ni kapital.

 

Samo za pretplatnike

4. DI 1 PETI KONAČNI IZVEŠTAJ

Obrazac DI 1 dostavlja se 5 puta gdišnje. Konačan izveštaj DI 1 dostavlja se 31. 03. tekuće godineza prethodnu, radi utvrđivanja konačnog finansijskog rezultata i eventualne korekcije grešaka iz prethodnog perioda.

Samo za pretplatnike

5. DI 1 ISPLATA DIVIDENDE OSNIVAČU

Dividenda kada se isplati stranom osnivaču iskazuje se u Obrascu DI 1 u tabeli 5.

Samo za pretplatnike

6. DI 1 PERIOD KADA NEMA TRANSAKCIJA

Kada nema nikkavih transakcija u tromesečju Obrazac DI 1 obavezno se dostavlja NBS.

Samo za pretplatnike

7. FINANSIJKI KREDIT OD OSNIVAČA I DI 1

Osnivač kao i drugo pravno lice iz inostranstva može da odobri finansijski kredit privrednom društvu.

Samo za pretplatnike

8. KONVERZIJA DUGA U OSNOVNI KAPITAL I DI1

Dug prema osnivaču može da se konvertuje u kapital.

Samo za pretplatnike

9. ULAGANJE KAPITALA U DRUGA PRAVNA LICA I DI 1

Preduzeće, banka, koje je osnovano u Srbji od strane stranog lica kao osnivača ili suosnivača može da osniva druga preduzeća u Srbiji kao 100% vlasnik ili delimično suvlasnik.

Pen