Kursevi i obuke - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Registracija kreditnog odnosa - potraživanja iz inostranstva na Obrascu P1

Rok za naplatu izvezene robe i usluga je godinu dana. Takođe avansi koji su plaćeni inopartnerima za uvoz robe ili usluga je godinu dana.

Ukoliko se posao ne realizuje u predviđenom roku potrebno je registrovati kreditni odnos na Obrascu P1.

Važna napomena: Pre početka popunjavanja vašeg obrasca obavezno odslušajte ceo video, pročitajte pisani materijal i pogledajte primere u prilogu.

2 Lekcije

Napredak

Nije početo

Obrazac O 1 - registracija kreditnih obaveza prema inostranstvu

Registracija kreditnih obaveza prema inostranim dobavljačima.

Važna napomena: pre početka konkretnog rada važno je da prvo odslušate kompletan materijal, pa tek onda da pristupite ppunjavanju vašeg obrasca.

2 Lekcije

Srednji

Napredak

Nije početo

Obrazac DI 2

Šta se smatra stranim direktnim investicijama:

  • Ulaganje domaćih fizičkih i pravnih lica u preduzeća u inostranstvu, kao i osnivanje ogranka u inostranstvu iskazuje se na - Obrazacu DI-2
  • Ulaganje u postojeće preduzeće ili banku
  • Ulaganje u novo preduzeće ili banku
  • Ulaganje stranog preduzeća ili banke obveznika izveštavanja u drugo preduzeće ili banku u inostranstvu
  • Ulaganje u ogranak i predstavništvo (ne dostavlja se DI 2 za predstavništvo)

5 Lekcije

Srednji

Napredak

Nije početo

OBRAZAC DI 1

Obrazac DI 1 - je izveštaj o ulaganju stranih fizičkih i pravnih lica u osnivaje firmi u Srbiji ili otvaranje ogranka stranog pravnog lica u Srbiji.

Online radionica popunjavanje i dostavljanje Obrasca DI 1 Narodnoj banci Srbije sada vam je dostupna na svakom mestu i i svako doba.

Na ovoj radionici dobićete preciznu mapu, koja će vam pomoći da sa lakoćom prođete kroz sve poslovne situacije i tačno ih iskažete u propisanom dokumentu.

9 Lekcije

Srednji

Napredak

Nije početo

Obraza RN

Privredna društva, banke, preduzetnici i fizička lica mogu da otvore nerezidentni račun u inostranstvu samo ako ispoštuju procedurz kod Narodne banke Srbije i dobiju odobrenje za otvarnje računa.

Nakon otvaranja nerezidentnog računa u inostranstvu vlasni računa ima obavezu da dostavlja NBS svaka tri meseca Obrazac RN.

Srednji

Napredak

Nije početo

Obrazac GRU

Na online radionici dobijate kompletno uputstvo sa primerima kako da ispravno popunite i dostavite NBS vaš Obrazac GRU A ili GRU B.

Izveštaj  GRU-A  informiše  statistiku  NBS   o   investciionim radovima u inostranstvu rezidenata – domaćih privrednih društava i preduzetničkih radnji  koje izvode građevinske radove u inostranstvu. Pod građevinskim radovima smatra se od projektovanja, preko gradnje do zanatskih završnih radova.

Važno je naglasiti i sledeće:  arhitektonski ili građevinski biroi (znači preduzetnička radnja ili preduzeće) koje je sačinilo ugovor sa inostranom firmom o projektovanju objekta ili dela objekta (insrtalacije, enterijer… nije neophodno da se radi o celom objektu) ima obavezu da dostavlja NBS Obrazac GRU A ukoliko se objekat nalazi u inostranstvu.

Međutim, ukoliko je ugovor sačinjen sa inostranom kompanijom koja je nosilac radova u Srbiji, i objekta se nalazi u Srbiji, domaće firme su podizvođači i fakturišu svoje usluge inostranoj kompaniji imaju obavezu da dostavljaju Obrazac GRU B.

Strane firme – nerezidenti često su nosioci građevinskih investicionih poslova  u Srbiji. Ugovori koji se sklapaju sa njima obavezuju  dostavljanje Izveštaj BRU – B.

Izveštaj   GRU-A ili GRU- B popunjava se  i dostavlja NBS svaka tri meseca. Tačni rokovi za izveštavanje naznačeni su u radnom materijalu.

Važna napomena: prvo odslušajte ceo materijal u prilogu, pročitajte prateći tekst pa tek onda pristupite popunjavanju svog obrasca!!!

2 Lekcije

Srednji

Napredak

Nije početo
Pen