Kontakt - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Kontakt

 

AGENCIJA TRIFUNOVIĆ IFA D.O.O. BEOGRAD

Beograd

Pančićeva  6
11000 Beograd

e-mail: info@biljanatrifunovic.rs

PIB:   114001989

MB:     21956180

Šifra delatnosti 7022 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Dinarski račun Raiffeisen Banka AD, Beograd 265625031000114367
Devizni račun Raiffeisen Banka AD, Beograd RS265100000108636074