Kontakt - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Kontakt

Biljana Trifunović PR  IFA BT

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Beograd

Đorđa Nešića 2

11060 Beograd

e-mail: info@biljanatrifunovic.rs

PIB:110278077MB:64779281

Šifra delatnosti 7022 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Dinarski račun Raiffeisen Banka AD, Beograd 265625031000037446

Devizni račun Raiffeisen Banka AD, Beograd RS35265100000019658362