Knjigovodstvene usluge fakturiše molerska radnja? - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Knjigovodstvene usluge fakturiše molerska radnja?

Smatramo se da podrazumeva da Vam obućar popravlja cipele, da Vas dokotor leči, advokat da zastupa na sudu i knjigovođa da vodi poslovne knjige.

 

Da li je uvek baš tako?

Nakon registracije preduzetničke radnje ili preduzeća, prvi korak je da novopečeni privrednik sačini ugovor sa knjigovodstvenom agencijom o vođenju poslovnih knjiga, ukoliko ne namerava da zaposli osobu ili oformi službu koja će u okviru firme da radi taj i te ako važan posao.

Najčešće, u početku privrednici se odlučuju da angažuju knjigovodstvenu agenciju, verujući da je tako bolje, sigurnije, jeftinije. Za budućeg parnera obično se opredeljuju po osnovu preporuke, oglasa i cene.

Retko, skoro nikada ne proveravaju, da li je agencija koju su odabrali i sačinili ugovor  registrovana kod APR za obavljanje knjigovodstvenih poslova, šifra delatnosti 6920.

Ovakav tekst, ni slučajno ne bi pisala do pre deset dana, jer mi tako nešto ne bi ni palo na pamet. Znam da ima dobrih i odgovornih knjigovodstvenih agencija. Sa velikim brojem  sarađujem i mogu da napišem samo reči hvale.

Međutim, radeći ovih dana studiju o transfernim cenama za jednu stranu firmu, analizirajući Bruto bilans, i troškove poslovanja, sintetičke kartice svih kupaca i dobavljača, uočila sam jednu nelogičnost.

U sintetičkom pregledu dobavljača postoji kao dobavljač  – Molerska preduzetnička radnja. Pomenuta strana firma ima zakupljen poslovni prostor u elitnoj poslovnoj zgradi u Beogradu. Da su prilikom ulaska u poslovni prostor hteli da promene boju zidova, da urede prostor po svom izboru, to je uobičajena aktivnost.

Ali, svakog meseca, u poslovnim knjigama ima iskazan trošak za knjigovodstvene usluge, koje je fakturisala Molersko farbarska radnja. E, to do sada u mojoj višedecenijskoj praksi nisam videla, i imam potrebu to da podelim sa Vama i ukažem na sledeće.

Šta Zakoni nalažu

 

Prema Zakonu o privrednim društvima kada se registruje preduzetnička radnja ili preduzeće u Registar kod APR upisuje se samo jedna šifra delatnosti, kao pretežna šifra kojom će se obveznik baviti. Takođe, istim Zakonom, dozvoljeno je da privrednik može da se bavi i drugim delatnostima bez obaveze da se upisuju u Registar APR.

Međutim, Zakon o računovodstvu, u članu 15. izričito piše:

Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik može poveriti ugovorom u pisanoj formi, u skladu sa zakonom, privrednom društvu ili preduzetniku, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga.

Na žalost, Zakon o računovodstvu propisuje da ako neko želi da se bavi računovodstvom treba da je u APR registrovan za obavljanje delatnosti 6920.

Istim članom 15. Zakona o računovodstvu, propisano je da osnivač – vlasnik, kao i organ upravljanja privrednog društva ne može da se bavi računovodstvom ukoliko je je osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno fizičko lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela.

Preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.

Primetili ste da se pomenuti Zakon o računovodstvu bavi samo da je ispoštovana šifra delatnosti i da lica koja registruju agenciju da nisu osuđivana.

Pomenuta agencija, koja vodi poslovne knjige stranoj firmi, nije ispoštovala ni minimum propisan Zakonom. Jednostavno, suprug ima molersko –farbarsku radnju, a ona zna da vodi poslovne knjige, pa što bi registrovala posebnu agenciju i za nju plaćala državi obaveze, jeftinije je ovako. Ili da muž koji je moler, ispostavlja račune sa širom delatnosti – knjigovodstvo.

Drage kolege preduzetnici i vlasnici preduzeća, pre nego što se dogovorite sa knjigovodsvenom agencijom koja će Vam ubuduće voditi poslovne knjige, nije dovoljno da Vam prijatelj preporuči svog knjigovođu, nije dovoljno da je cena prihvatljiva, pre potpisivanja ugovora, obavezno proverite sa kime će te sarađivati. Kome poveravate svoja dokumenta, sudbinu posla.

Pre potpisivanja ugovora, obavezno tražite od budućeg parnera pismenu ponudu, da bi videli tačan naziv firme, osnovne podatke: PIB, matični broj, na osnovu kojih možete bar osnovnu proveru da uradite kod APR, da li je ta firma ispoštovala minimum zakonskih propisa, da li je registrovana za obavljanje delatnosti za koju Vam daje ponudu za saradnju.

Takođe, Zakonom o računovodstvu, u članu 14. propisana je obaveza privrednika, da pre nego što potpiše ugovor o vođenju poslovnih knjiga, da donese odluku kojom će da odredi lice kome se poverava vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. U slučaju nepostojanja tog dokumenta, sleduje kazna.

Takođe, kada se napravi loš izbor knjigovođe, knjigovođa – moler, odgovornost je Vaša.

Ovaj slučaj koji sam opisala, znam da je veoma redak. Obično se ispoštuje zakonski minimum, registruje se knjigovodstvena agencija, bez obzira na školsku spremu. Činjenica je neoboriva sledeća, od 2006. godine nije propisana minimalna  školska sprema, koja dozvoljava da se neko bavi računovodstvom, knjigovodstvom. Do pomenute 2006. godine, bila je propisana pored školske spreme i  obavezna licenca. U zavisnosti od stepena školske spreme, bilo je moguće polagati za licencu, knjigovođe, računovođe ili ovlašćenog računovođe. Na osnovu te licence, mogli ste da potpisujete završni račun itd….

Više nije bitno, da li ste diplomirani ekonomista, ili ste završili srednju ekonomsku školu, ili hemijsku, ili ste frizer, svako može da se predstavlja i radi kao knjigovođa. To svakako nije dobro ni za stručne ljude koji odlično rade svoj posao, jer ovi drugi u cilju da dođu do klijenata, svesni svojih mogućnosti spuštaju cenu usluge. Takođe, veliku štetu trpe i korisnici knjigovodstvenih usluga.

Želela bi da kažem još nešto, a to je, da preduzetnici, direktori, menadžeri pročitaju Zakon o računovodstvu, posebno da obrate pažnju šta je delatnost – koje poslove obavlja knjigovođa. Jer od knjigovođe se obično očekuje daleko veći broj poslova od onoga što je Zakonom propisano šta je posao knjigovodstva – računovodstva.

Da podsetim i sledeće, preduzetnici koji posluju i vode poslovne knjige po principu „prostog knjigovodstva“ to je moguće samo do 31. 12. 2018. godine. Zakonom je propisano da od 01. 01. 2019. godine preduzenicikoji vode poslovne knjige (nisu paušalci) imaju obavezu da poslovne knjige vode kao i preduzeća, znači dvojno knjigovodsvo.  Mnogi su do sada vodili sami svoje poslovne knjige, jer su stvarno jednostavne, i nije bio problem. Međutim, sada predstoji obaveza pronaći knjigovođu koji će Vam voditi poslovne knjige, da ispunjava i neke druge uslove, sem da je jeftin. Ne znači, da cena uvek odgovara kvalitetu, ali zato malo istraživanje i informisanje pre odluke nije suvišno.

Ukoliko smatrate da Vam je ovaj tekst od koristi ili nekom Vašem prijatelju, slobodno ga podelite.

 

Biljana Trifunović

About the Author

Biljana Trifunović

Diplomirani sam ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije. Moj zadatak, moj posao, je da drugim preduzetnicima budem vetar u leđa, da im pomažem da se što lakše snađu i primene propise u svom poslovanju. Moj životni stav je da se posao pokreće i radi zbog zarade. Obožavam da platim veliki porez, znači zaradila sam, ali nikako ne i kaznu. Zato se maksimalno trudim da privrednike što više upoznam sa propisima, i da ih primenjuju, iz jednog osnovnog razloga, da se oslobode straha od eventualne kazne.​ Pišem stručni blog www.biljanatrifunovicifa.com. Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno držim treninge u PK Beograd, RPK Novi Sad, kao i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd. Aktivno radim za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja Izrada studija o transfernim cenama je aktivnost kojoj se apsolutno posvećujem u prvoj polovini godine.

Follow Biljana Trifunović:

Knjiga: Preduzetništvo MOJ IZBOR

Svi primeri i iskustva o kojima u knjizi govorim jesu istiniti, nijedan nije izmišljen; i imena nekih ljudi sam čak navela, dok imena drugih nisu navedena samo zato što oni to nisu želeli…