Usluge Archives - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Category Archives for Usluge

Jednodnevni seminar: “Finansije za menadžere, vlasnike firmi i preduzetničkih radnji”

održava se  07. FEBRUARA  2019. godine od 10,00 do 16,00 sati u trening centru preduzeća “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2   Firma se osniva radi stvaranja dobiti – profita. Da bi ostvarili što bolje rezultate poslovanja i na kraju profit, potrebno je da menadžer i vlasnik, pored ostalih znanja […]

​Izrada studija o transfernim cenama

​Izrada studija o transfernim cenamaTransferne cene – odnosno dostavljanje studija o transfernim cenama je zakonska obaveza privrednih društava i preduzetnika koji posluju sa povezanim licima. Zakon o porezu na dobit pravnih lica  i Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija između povezanih lica. Pored dostavljanja izveštaja, […]