Novosti Archives - Stranica 3 od 5 - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Category Archives for Novosti

Izveštaji o deviznom poslovanju i NBS

Izveštaji o deviznom poslovanju  prema NBS odnosi se na sve  privredne subjekte koji  obavljaju spoljnotrgovinske i devizne aktivnosti. Izveštaje prema NBS dostavljaju: banke, preduzeća, preduzetnici čak i preduzetnici paušalci ukoliko obavljaju spoljnotrgovinske poslove. Zakon o deviznom poslovanju  i podzakonska akta obavezuju: banke, privredna društva, preduzetnike. Preduzetnike paušalce i ogranke stranih pravnih lica da redovno (svaka […]

Paušalci na proveri poslovne samostalnosti

Paušalci sa nestrpljenjem očekuju u kojoj meri će novi Zakon da utiče na njihovo buduće poslovanje.   Na osnovu Predlog novog  Zakona o porezu na dohodak građana, stavlja  pod lupu agencije koje su se opredelile da paušalno plaćaju porez. Sumnja se u poslovne ugovore između privrednih društava i agencija. Da li su to stvarno poslovni […]

Pozicioniranje a ne poziranje

Pozicioniranje  i poziranje slični termini sa veoma velikom razlitošču u realnom životu. Od srca vam želi da ukoliko do sada niste, da se pozicionirate kao predvodnik. Ko je predvodnik? Predvodnik je osoba koja prva kreće u akciju, a ostali za njom. Pozicionirati se kao  predvodnik sa naimenovanjem ili bez njega, nije lako, veoma je izazovno, […]