Biznis Archives - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Category Archives for Biznis

Poreski savetnik

Koje sve poreske obaveze imate vi kao privrednik   Poreski savetnik nije luksuz, poreski savetnik vam je potreban   da na vreme i na najpovoljniji legalan način planirate svoje poreske obaveze.   Pitate se kada vam je potrebna pomoć, konsltacija sa poreskim savetnikom, i ko je u opšte poreski savetnik? I kako vama poreski savetnik  […]

Neoporezivi prihod građana za 2017. godinu – prijavljivanje poreza do 15. 05. 2018.

Godišnji porez na dohodak građana za 2017. godinu plaćaju fizička lica – rezidenti i nerezidenti koji su u 2017. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 2.375.136,00 dinara. Poreska prijava za porez na dohodak građana za 2017. godinu podnosi se do 15. maja 2018. godine. Poreska prijava se može  podneti u elektronskom obliku ili u pismenom. […]