Izveštaji o deviznom poslovanju i NBS - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Izveštaji o deviznom poslovanju i NBS

Izveštaji o deviznom poslovanju  prema NBS odnosi se na sve  privredne subjekte koji  obavljaju spoljnotrgovinske i devizne aktivnosti. Izveštaje prema NBS dostavljaju: banke, preduzeća, preduzetnici čak i preduzetnici paušalci ukoliko obavljaju spoljnotrgovinske poslove.

Zakon o deviznom poslovanju  i podzakonska akta obavezuju: banke, privredna društva, preduzetnike. Preduzetnike paušalce i ogranke stranih pravnih lica da redovno (svaka tri meseca) dostavljaju devizne izveštaje NBS.

Osnovni problem, zašto lica koja imaju obavezu da dostave neki od izveštaja je složenost propisa i veoma teško je povezati članove Zakona i podzaknska akta. Poseban problem predsatvlja vremenska razlika u donošenju pojedinih akata.

Zakon o deviznom poslovanju, u pretposlednjem članu kaže… parafraziram, sva prateća akta i podzakonske propise nadležno ministarstvo i NBS doneće u narednih 6 meseci.

Svi koji su tek počeli da rade, ili promenili radno mesto, logično očekuju da ta podzakonska akta  budu doneta u periodu 2008/2019. godine.

Da je tako, bilo bi lako i jasno. I još da su te odredbe napisane jezikom privrednika.

Na žalost na Zakon iz 2018. godine primenjuju se Odluke, Uredbe i Pravilnici koji su doneti 2015., 2013., pa sve do 2007. godine i ranije.

Izveštaji su potrebni državi za statistiku – a privrednici plaćaju kaznu ako ih ne dostave u roku

Izveštaji prema NBS, praktično potrebni su državnoj statistici da bi pratili devizni priliv i odliv sredstava. Obveznici imaju samo obavezu da popune i dostave propisane obrasce u Excel tabelama. Nema nikakvog dodatnog plaćanja prema državi. To je  prouzrokovalo  da čak i privrednici koji znaju da imaju obavezu da se opuste, i pomenutu obavezu urade kada stignu. Jer do sada nije bilo kažnjavanja od strane Deviznog Inspektorata NBS. Međutim, situacija se promenila. Od ove 2019. godine počele su da stižu prijave sudu za firme koje nisu izvršile svoju obavezu ili su to uradile sa zakašnjenjem.

Da ne bi bili na spisku obveznika koji imaju posla sa sudom i kaznama, upoznajte se sa tekstom, koji su to obavezni izveštaji koji se dostavlja NBS.

Najčešći izveštaji su:

  1. Ukoliko je osnivač ili suosnivač vaše firme strano pravno ili fizičko lice – ovakav spoljnotrgovinski posao osnivanja preduzeća ili ogranka stranog lica u Srbiji u zakonu je definisano kao – DIREKTNE INVESTICIJE!

Sam termin, privrednike asocira na sasvim drugu vrstu poslovnih aktivnosti. Te direktne investicije podrazumevaju da obveznici iz Srbije – firme koje imaju stranog osnivača, ili ogranak dostavljaju NBS -Izveštaj o stranim direktnim investcijama nerezidenta u zemlji na – Obrascu DI-1. Ulagač može da bude strano pravno ili fizičko lice. Izveštaj se dostavlja od momenta osnivanja pa svaka tri meseca, bez obzira da li ima promena u poslovanju ili ne.

  1. Direktnim investicijama smatra se i ulaganje domaćih pravnih ili fizičkih lica osnivanjem preduzeća, banaka ili ogranka u inostranstvu. Takva poslovna aktivnost podrazumeva da osnivač iz Srbije (i fizičko lice ima tu obavezu) dostavlja NBS obrazac DI 2,
  2. Svi građevinski poslovi, od projektovanja, preko gradnje do zanatskih završnih radova ukoliko su ugovoreni sa inopartnerom, bez obzira da li je objekat u inostranstvu ili je strana firma nosilac posla u Srbiji podrazumeva da se popunjava i dostavlja obrazac GRU. U zavisnosti da li je objekat u inostranstvu onda je GRU A obrazac. Kada je objekat u Srbiji a domaće lice fakturiše stranoj kompaniji dostavlja se GRU B obrazac.
  3. Otvaranje i posedovanje deviznog računa u inostranstvu većina privrednika i fizičkih lica smatra jednom od ličnih odluka i aktivnosti. Vidite to ni slučajno nije tako ako se posmatra kroz Zakon o deviznom poslovanju. Da bi otvorili nerezidentni račun u inostranstvu neophodno je ispoštovati određenu proceduru. Dobiti dozvolu od NBS za otvaranje računa, i nakon toga svaka tri meseca treba dostavljati NBS Obrazac RN.

 

Registracija kreditnog spoljnotrgovinskog odnosa – komercijalni krediti

1. Izvezli ste robu ili uslugu. Bez obzira da li ste preduzeće, preduzetnička radnja koja vodi poslovne knjige ili paušalac, ukoliko od datuma fakturisanja/izvoza niste u roku od godinu dana naplatili od ino partnera imate obavezu da registrujete kreditni odnos potraživanja iz inostranstva na Obrascu P1. Na istom obrascu ali u tabeli B iskazuju se dati avansi prema inostrastvu koji u roku od godinu dana nisu realizovani – izršen uvoz robe ili usluga.

  1. Uvezli ste robu ili uslugu. Pravo na uvoz ima: preduzeće, preduzetnička radnja koja vodi poslovne knjige ili paušalac.  Ukoliko od datuma fakturisanja/uzvoza niste u roku od godinu dana platili ino partneru imate obavezu da registrujete kreditni odnos obavezu prema inostranstvu na Obrascu O1. Takođe primljeni avansi za izvoz robe ili usluga, ako niste izvezli ugovorenu robu ili usluge registrujete kreditni odnos na Obrascu O1 u tabeli B.

Ima još dosta informacija koje se odnose na ove izveštaje. Za početak  važno je da se tema pojednostavi i približi korisnicima,  je dovoljno.

Ukoliko želite više informacija pogledajte sve objavljene obrasce na jednom mestu!

 

Biljana Trifunović

About the Author

Biljana Trifunović

Diplomirani sam ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije. Moj zadatak, moj posao, je da drugim preduzetnicima budem vetar u leđa, da im pomažem da se što lakše snađu i primene propise u svom poslovanju. Moj životni stav je da se posao pokreće i radi zbog zarade. Obožavam da platim veliki porez, znači zaradila sam, ali nikako ne i kaznu. Zato se maksimalno trudim da privrednike što više upoznam sa propisima, i da ih primenjuju, iz jednog osnovnog razloga, da se oslobode straha od eventualne kazne.​ Pišem stručni blog www.biljanatrifunovicifa.com. Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno držim treninge u PK Beograd, RPK Novi Sad, kao i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd. Aktivno radim za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja Izrada studija o transfernim cenama je aktivnost kojoj se apsolutno posvećujem u prvoj polovini godine.

Follow Biljana Trifunović:

Knjiga: Preduzetništvo MOJ IZBOR

Svi primeri i iskustva o kojima u knjizi govorim jesu istiniti, nijedan nije izmišljen; i imena nekih ljudi sam čak navela, dok imena drugih nisu navedena samo zato što oni to nisu želeli…