Devizni Inspektorat NBS - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Devizni Inspektorat NBS

Najmanje kašnjenje u  dostavljanju izveštaja NBS od skoro se ozbiljno sankcioniše.

Devizni Inspektorat NBS – više ne toleriše kašnjenje. Činjenica je da propisani izveštaji državi i NBS služe za statistiku i praćenje deviznih priliva i odliva sredstava. Kada se radi o privrednicima, njima je to samo dodatna obaveza, i ukoliko je propuste onda im sleduje kazna.

Zakonom o deviznom poslovanju postavljeni su okviri poslovanja privrednicima. Šta je dozvoljeno a šta nije.  Sam Zakon daje brojne mogućnostia ali i obaveze.

Za početak sva prava i obaveze podjednako odnose se na banke, privredna društva, preduzetnike i ogranke stranih lica registrovanih u Srbiji.

Kada su u pitanju preduzetnici, posebno treba naglasiti da i preduzetnici paušalci takođe mogu da se bave spoljnotrgovinskim poslovima što znači i deviznim.

Određeni spoljnotrgovinski poslovi na osnovu Zakona o deviznom poslovanju zahtevaju dostavljanje određenih izveštaja – obrazaca Narodnoj banci Srbije.

Iz Zakona o deviznom poslovanju, to nije moguće detektovati. Naime, član 2. Zakona o spoljnoj trgovini govori šta se smatra spoljnotrgovinskim poslom.

Zakon o deviznom poslovanju – u članovima 4. i 37. napominje da je potrebno dostavljati izveštaje, ali nije napisano koje i kada!

Tek u podzakonskim aktima, odlukama, pravilnicima, uredbama i ostalim dokumentima koji imaju težinu zakona privrednik saznaje koji su to obrasci koje treba dostaviti u određenim vremenskim intervalma NBS.

U Zakonu o deviznom poslovanju propisane su kazne od 100.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica koja ne dostave izveštaje na vreme. Za odgovorno lice u privrednom društvu i za preduzetnika one su nešto niže.

Koji su to najčešći izveštaji?

  • Ukoliko ste izvezli robu ili uslugu, i niste je naplatili u roku od godinu dana, ili ste dali avans stranom licu i nije realizovan uvoz neophodno je registrovati kreditni odnos kod NBS na Obrascu P1;
  • Ukoliko ste uvezli robu ili uslugu, i niste je platili u roku od godinu dana, ili ste naplatili avans od strane firme a nije realizovan uvoz neophodno je registrovati kreditni odnos kod NBS na Obrascu O1;
  • Izveštaj o stranim direktnim investcijama nerezidenta u zemlji dostavlja se na – Obrascu DI-1. Ulagač može da bude strano pravno ili fizičko lice. Izveštaj se dostavlja od momenta osnivanja pa svaka tri meseca, bez obzira da li ima promena u poslovanju ili ne. Ovaj obrazac dostavljaju i ogranci stranih lica u Srbiji.

 

  • Pravna lica i fizička domaća lica imaju obavezu da dostavljaju izveštaj o stranim direktnim investicijama  u inostranstvu na Obrascu DI2. Izveštaj se dostavlja od momenta osnivanja pa svaka tri meseca, bez obzira da li ima promena u poslovanju ili ne.
  • Izveštaj o​ građevinskim investicionim radovima u inostranstvu – od projektovanja, preko gradnje do zanatskih završnih radova dostavlja se na Obrascu GRU A.
  • ​Donaće firme i preduzetnici koji iste poslove rade u Srbiji, ali je nosilac posla strana firma dostavljaju Obrazac GRU B.

 

  • Obveznik izveštavanja i popunjavanja Obrasca RN su rezidentne firme koje su po osnovu rešenja – odobrenja Narodne banke Srbije otvorile nerezidentni  devizni  račun u inostranstvu.

 

Ovo su najčešći izveštaji koji se dostavljaju Deviznom inspektoratu NBS, nisu jedini.

Do skoro Devizni Inspektorat NBS je  tolerisao kad neko zakasni u dostavljanju izveštaja. Međutim, od ove godine počeli su da šalju prijavu sudu firme koje bi propustile da na vreme pošalju svoj izveštaj.

Najviše kašnjenja bilo je u januru 2019. godine. Rok za dostavljanje izveštaja je i dalje 10. januar, pa 10. april…..

Firme koje su spajale praznike, desilo se da nisu ispoštovale propisani rok, jer ranije nije bilo problema i kazni.

Iz konkretnog razloga obaveštavam vas da je prvi izveštajni period 10. januar 2020. godine.

Detaljnije o propisanim izveštajima, i kako i popuniti možete videti OVDE!

Biljana Trifunović

About the Author

Biljana Trifunović

Diplomirani sam ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije. Moj zadatak, moj posao, je da drugim preduzetnicima budem vetar u leđa, da im pomažem da se što lakše snađu i primene propise u svom poslovanju. Moj životni stav je da se posao pokreće i radi zbog zarade. Obožavam da platim veliki porez, znači zaradila sam, ali nikako ne i kaznu. Zato se maksimalno trudim da privrednike što više upoznam sa propisima, i da ih primenjuju, iz jednog osnovnog razloga, da se oslobode straha od eventualne kazne.​ Pišem stručni blog www.biljanatrifunovicifa.com. Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno držim treninge u PK Beograd, RPK Novi Sad, kao i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd. Aktivno radim za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja Izrada studija o transfernim cenama je aktivnost kojoj se apsolutno posvećujem u prvoj polovini godine.

Follow Biljana Trifunović:

Knjiga: Preduzetništvo MOJ IZBOR

Svi primeri i iskustva o kojima u knjizi govorim jesu istiniti, nijedan nije izmišljen; i imena nekih ljudi sam čak navela, dok imena drugih nisu navedena samo zato što oni to nisu želeli…