Spoljna trgovina
Vodič

Šta za nas znače sporazumi i konvencije o slobodnoj trgovini?

Lekcija 1

- Plasman proizvoda na širem tržištu po sniženim ili „nultim" (bez carine) carinama

- širi asortiman robne razmene

- niži troškovi poslovanja

- pogodnost za investitore koji mogu da pokrenu proizvodnju u bilo kojoj zemlji sa kojom je moguća kumulacija i uživaju pogodnosti preferencijalne trgovine sa svim zemljama partnerima

- rast stranih investicija


Materijal sa predavanja

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa robom

Primer- Izjava o poreklu robe

Primer- Nalog za rad špediteru

Primer -normativ, specifikacija materijala

Primer - Paking lista

Primer - Račun - otpremnica

Pen