„Buđenje digitalnog preduzetništva – od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena“ - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

„Buđenje digitalnog preduzetništva – od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena“

U cillju osnaživanja i pomoći da se veoma osetljiva društvena  društvena grupa žena  u Srbiji  starosne dobi  od 18 do 55 godina, organizovane su tri trodnevne radionice.

Prva  trodnevna radionica održana je u Beogradu od 04. do 06. 03. 2019.godine, kojoj je prisustvovalo 32 žene. Predavači su gospođa Tatjana Jevđović i Biljana Trifunović.

Cilj je da žene koje se zapošljavaju preko globalnih digitalnih platformi,  ohrabre i započnu svoj biznis samostalno.  Budućim preduzetnicama, ali i onima koje su na samom početku predstavljeno je do najsitnijih detalja šta znači preduzetnički posao. Koji su benefiti, ali i odgovornosti.

Budućim preduzetnicama predstavljeni su podsticaji za novoosnovana preduzeća i preduzetničke radnje, koji su veoma značajni i stimulativni za početak poslovanja.

Radionicu su bile veoma uspešne, jer su predavači i polaznici mogli da razmene lična iskustva,  posebno da polaznice dobiju iskstvene odgovore od svojih predavača.

Projekat  realizuje  realizuje  Udruženje poslovnih žena Srbije u saradnji sa Centrom za istraživanje javnih politika, nezavisnim istraživačkim centrom u Beogradu, sa sadržajnim portfoliom u osnaživanju raznih osetljivih grupa u domenima zaposlenja i društvene inkluzije.

Ovaj projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.

 

Biljana Trifunović

About the Author

Biljana Trifunović

Diplomirani sam ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije. Moj zadatak, moj posao, je da drugim preduzetnicima budem vetar u leđa, da im pomažem da se što lakše snađu i primene propise u svom poslovanju. Moj životni stav je da se posao pokreće i radi zbog zarade. Obožavam da platim veliki porez, znači zaradila sam, ali nikako ne i kaznu. Zato se maksimalno trudim da privrednike što više upoznam sa propisima, i da ih primenjuju, iz jednog osnovnog razloga, da se oslobode straha od eventualne kazne.​ Pišem stručni blog www.biljanatrifunovicifa.com. Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno držim treninge u PK Beograd, RPK Novi Sad, kao i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd. Aktivno radim za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja Izrada studija o transfernim cenama je aktivnost kojoj se apsolutno posvećujem u prvoj polovini godine.

Follow Biljana Trifunović:

Knjiga: Preduzetništvo MOJ IZBOR

Svi primeri i iskustva o kojima u knjizi govorim jesu istiniti, nijedan nije izmišljen; i imena nekih ljudi sam čak navela, dok imena drugih nisu navedena samo zato što oni to nisu želeli…