1. Svetski kongres preduzetnika - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

1. Svetski kongres preduzetnika

U susret 1. Svetskom kongresu preduzetnika

Iduće nedelje od 04. do 07. decembra 2018. održaće se 1. Svetski kongres preduzetnika u Zagrebu.  Preduzetnici su ljudi koji vekovima daju veliki doprinos svetu i razvoju. Tačno je da bez velikih korporacija, preduzetnicima je u današnje vreme nemoguće da postoje i opstanu, ali ni korporacije ne mogu da se razvijaju i napreduju bez preduzetnika.

Sve što je stvoreno, izmišljeno, stvorio je pojedinac, preduzetnik, vizionar.

Jedan od najvećih vizionara, stvaraoca i inovatora bio je Nikola Tesla, dokazao je da i ono što se smatralo nemogućim – da je moguće.

Cilj kongresa je dugoročno promovisanje i zagovaranje poduzetništva kakvo nam je potrebno u 21. veku.

Na kongresu će se utvrditi svetski dan preduzetnika, kao i otvaranje prve Aleje preduzetnika u svetu.

U cilju kontinuiranog zagovaranja i lobiranja za interese preduzetnika, kao i za obaveze preduzetništva i preduzetnika u izazovima 21. veka, biće imenovani Amabasadori preduzetništva.

Za četiri radna dana kongresa, predviđeno je puno događanja, 3 panel sekcije, okrugli sto i pre svega upoznavanje i umrežavanje preduzetnika.

 

  • Okrugli sto biće posvećen temi „Preduzetništvo u 21. veku“ – i usvajanje predloga teksta Deklaracije „Uloga preduzetništva u globalnom razvoju“
  • Panel / Sekcija 1.: TRENDOVI RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA – sa temom: „Ulaganje u razvoj preduzetništva – uslovi održivog društvenog razvoja“.
  • Panel / Sekcija 2. Oblast: SARADNJA I RAZVOJ.
  • Tema: „Saradnja – odgovoran i održiv ekonomski razvoj – sigurna budućnost“.
  • Panel / Sekcija 3. Oblast: LJUDI, SIGURNOST. Tema: „Ulaganje u ljude i sigurnost – preduslov za uspeh i napredak“

 

 

Kongresu će mo prisustvovati  – MI preduzetnici, Izrada studija o transfernim cenama

– predstavnici akademske zajednice,

– predstavnici državnih organa i institucija,

– predstavnici lokalnih i regionalnih zajednica,

– predstavnici nevladinog sektora i razvojnih agencija,

– predstavnici međunarodnih organizacija i naravno, bez

– predstavnika medija, nezamislivo je.

 

Nakon povratka iz Zagreba, obećavamo detaljan izveštaj sa 1. Svetskog konresa preduzetnika. U toku kongresa, možete me pratiti na društvenim mrežama. Ovo je veoma značajan događaj, za sve nas preduzetnike, jer organizovani i međunarodno povezani možemo mnogo više i bolje.

Biljana Trifunović

About the Author

Biljana Trifunović

Diplomirani sam ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije. Moj zadatak, moj posao, je da drugim preduzetnicima budem vetar u leđa, da im pomažem da se što lakše snađu i primene propise u svom poslovanju. Moj životni stav je da se posao pokreće i radi zbog zarade. Obožavam da platim veliki porez, znači zaradila sam, ali nikako ne i kaznu. Zato se maksimalno trudim da privrednike što više upoznam sa propisima, i da ih primenjuju, iz jednog osnovnog razloga, da se oslobode straha od eventualne kazne.​ Pišem stručni blog www.biljanatrifunovicifa.com. Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno držim treninge u PK Beograd, RPK Novi Sad, kao i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd. Aktivno radim za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja Izrada studija o transfernim cenama je aktivnost kojoj se apsolutno posvećujem u prvoj polovini godine.

Follow Biljana Trifunović:

Knjiga: Preduzetništvo MOJ IZBOR

Svi primeri i iskustva o kojima u knjizi govorim jesu istiniti, nijedan nije izmišljen; i imena nekih ljudi sam čak navela, dok imena drugih nisu navedena samo zato što oni to nisu želeli…