Naslovna – devizno poslovanje - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Devizno poslovanje, nije samo nalog banci da platite uvozni račun ili da uradite raspored priliva sredstava od ino partnera. Pored direktnog plaćanja i naplate postoje zakonske brojne mogućnosti da se spoljnotrgovinski poslovi na osnovu ugovra plate i naplate.

Moj posao je da vam prenesem svoje znanje i praktično iskustvo iz spoljne trgovine i deviznog  poslovanja .

Naš zajednički cilj je da sve  bude  jasno i po zakonu.

Za vas sam pripremila  pisane stučne tekstove i video predavanja koja će vam olakšati posao,  kroz praktične primere na originalnim dokumentima i obrascima.  Korak po korak objašnjavam vam kako da sprovedete međunarodne ugovore, spoljnotrgovinske poslove.... 


tumačenje propisa na jednostavan način je moja super moć

A može da budu i vaša.... Ja sam Biljana Trifunović, stručnjak za devizne i spoljnotrgovinske poslove, i spašavam privrednike od stresa, gubljenja vremena ,  grešaka i kazni, tako što ljude poput vas učim kako da  primene propise na jednostavan i rezumljiv način, i samim tim - više napreduju u poslu.

Pokazaću vam kako da svoju trenutnu nedoumicu u poslu, rešite na ispravan način,  tako da vam donese zadovoljstvo, uspeh, skratite vreme u pretraživanju, ne strepite da li ste pravilno primenili neki član zakona ili nešto peto.

Jer, kada su propisi u pitanju, nema improvizacije, sve mora da bude jasno, precizno i po zakonu, znate i sami.

I da, ja sam kreatorka najbolje stručne platforme i online seminara i radionica za devizno poslovanje i spoljutrgovinu.

 

Kako  možemo zajedno da unapredimo vaš posao?